Bugun...İŞPORTACILARIN PROFİLİ ORTAYA ÇAKARILDI / EMİNÖNÜ'NDE 2004

Peki işportacılar kimdir, nerede yaşarlar ve hangi şehirlerden gelirler? Eminönü Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan araştırmayla işportacıların profili ortaya konuldu

facebook-paylas
Güncelleme: 07-04-2020 15:20:23 Tarih: 07-04-2020 14:05

İŞPORTACILARIN PROFİLİ ORTAYA ÇAKARILDI / EMİNÖNÜ'NDE 2004

3 Haziran 2004 —

 Peki işportacılar kimdir, nerede yaşarlar ve hangi şehirlerden gelirler? Eminönü Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan araştırmayla işportacıların profili ortaya konuldu.
 

Önceleri “tablalı gedikler”, sonraları seyyar satıcılar diye adlandırılan Eminönü işportacıları, üniversite tarafından incelenerek bilim literatürüne girdi. İnsan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda adım başı karşılaştığımız seyyar satıcılar, 5 kişilik bir akademisyen ekip tarafından araştırılarak kitaplaştırıldı. Çalışma, sadece Eminönü’nde sayıları 3 bini bulan işportacıların hayatlarını ekonomik ve sosyal açıdan ele alıyor.
       Eminönü Belediye Başkanlığı’nca yayınlanan “İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar” adlı kitap, İstanbul Üniversitesi üyeleri, Doç. Dr. Tekin Akgeyik, Yar. Doç. Arif Yavuz, Yar. Doç. H. Yunus Eröz, Dr. Süleyman Özdemir, Araş. Gör. Hasan Şenocak tarafından hazırlandı.
       Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er, kitaba yazdığı sunuş yazısında bu 500 yıllık sorunun sadece Belediye’nin alacağı önlemlerle çözülemeyecek bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, “işportacılık, bugün devletimizin ve üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın el ele vererek çözmeleri gereken sosyal bir yara durumundadır” diyor.
       
       KAYITDIŞI EKONOMİ EN BÜYÜK SEKTÖRÜ: İŞPORTA
       Kitapta, ‘kendi uygun buldukları yerlerde seyyar satıcılık yapan enformel sektör’ olarak tanımlanan işportacılar, sosyolojik ve ekonomik açıdan inceleniyor. Ayrıca bu sektördeki çalışma ilişkileri üzerinde duruluyor.
       İşportacılığın, hiçbir mâli ve sosyal güvenlik yasalarına tâbi olmayan kayıt dışı ekonominin en büyük sektörü olduğunun vurgulandığı kitapta, artan göçle birlikte formel (kayıt içi) alanlarda iş bulamayan geniş kitlelerin, işportacılık biçimindeki enformel (kayıt dışı) çalışmaya yönlendiği anlatılıyor.
       
       TABLALI GEDİKLER’DEN GÜNÜMÜZE
       Kitapta, Osmanlı döneminde “Tablalı Gedikler” olarak adlandırılan işportacıların kayıt dışı ticaretinin, başta Eminönü olmak üzere bütün İstanbul, hatta Türkiye’nin sorunu olduğu vurgulanıyor. Kitapta şöyle deniliyor: “Bugün için enformel sektörün ekonomik boyutları konusunda çeşitli tahminlerde bulunulmaktadır. Sözgelimi, DPT tarafından ücretli/ücretsiz çalışan karşılaştırmasına dayanılarak yapılan hesaplamalara göre kayıt dışı istihdamın büyüklüğü İstanbul’da toplam istihdamın % 40’ına ulaşmaktadır. Bazı araştırmalarda ise yüzde 60’lardan bahsedilmektedir. Bu oranın önemli bir kısmı işportacılık biçiminde görülmektedir.”
       
       İŞPORTACILAR ARASINDA MALATYALILAR AĞIRLIKTA
       Çalışma sırasında toplam 180 işportacı ile yapılan anket sonucunda işportacılığın sadece belli bir bölge insanı tarafından tercih edilen veya yapılmak zorunda kalınan bir uğraş olmadığı ortaya çıkmış. Ankete katılanların ülkenin 46 ayrı şehrinde doğduğu anlaşılırken, bu şehirlerin az gelişmiş bölgelerden olduğu tespit edilmiş.
       
       Doğum yeri %


       Malatya: 17,22
       İstanbul: 7,22
       Kayseri: 6,67
       Adıyaman: 5,56
       Sivas: 4,44
       Tokat: 3,89
       Trabzon: 3,33
       Tunceli: 3,33
       Konya: 3,33
       Diyarbakır: 2,78
       Ağrı: 2,78
       Samsun: 2,22
       Şanlıurfa: 2,22
       
       İstanbul doğumlu işportacıların tercihi elektronik eşyalar ve süs eşyası. Malatya doğumlular ise yüzde 43.8 gibi yüksek bir oranla gıda sektöründe işporta yapıyorlar.
       
       AİLE YAŞAMI ÖN PLANDA
       Araştırmaya göre her üç işportacıdan ikisi 25-44 yaş grubu arasında. Bu da işportacılığın geçici olarak gençler ve yaşlılar (özellikle emekliler) tarafından yapılan bir iş olmadığını teyit ediyor. Bununla birlikte 15-19 yaş gurubuna ait çocuk ve gençlerin sayısı da yüzde 5,5. İşportacılık erkek mesleği olarak biliniyor ve araştırmalar da bunu doğruluyor. Buna göre Eminönü’ndeki işportacıların yüzde 98’i erkek. Evlilerin oranı ise % 66, bekarların oranı ise % 33. Buna göre işportacılar arasında boşanmış kimseye rastlanmıyor. Araştırma sonuçlarına göre işportacıların büyük bir kısmının evli olduğu belirtiliyor ve şöyle deniyor: “Nitekim işportacıların 2/3’ünün evli olduğu ve dolayısıyla bir aile geçindirdiği söylenebilir ki bu da işportacılığın giderek toplum nazarında kabul gören mesleki statü haline dönüştüğünü göstermektedir.”
       
       UZUN YILLARDIR İSTANBUL’DA YAŞIYORLAR
       İşportayı neden tercih ettikleri sorulduğunda ise, “iş bulmak” yanıtını verenlerin oranı yüzde 37.78. Yüksek gelir elde etmek için işportada çalışanların oranı ise % 21. İşporta araştırmasındaki bir diğer çarpıcı sonuç da, sektörde çalışanların uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyor olması. 5 yıldır İstanbul’da yaşanlar arasında işportacılık yapanların oranı sadece yüzde 5. Buna karşın 15 yıldan fazladır İstanbul’da yaşayıp da işportacılıkla uğraşanların orası ise yüzde 53.
       İşportacılar her ne kadar şehrin imkanlarından faydalansalar da büyük oranda memleketleri ile iletişimlerini sürdürüyorlar. Göre dönmeyi düşünenlerin oranı sadece % 32. İstanbul’da yaşamlarını sürdürmek isteyenler ise yüzde 67.
       
       EĞİTİMSİZ AİLE ÇOCUKLARI
       İşportacılık yapanlar yoğun olarak eğitimsiz aile çocuklarından çıkıyor. Buna göre işportacılık yapanların babaları yüzde 17.2 oranında okur yazar bile değil. Sadece okur-yazar olan % 16.1, ilkokul mezunu olanlar ise % 48.9.
       İşportacılarda evlilik biçimi de şaşırtıcı rakamlar ortaya koyuyor. Tahmin edilenin aksine işportacılarda tanışarak ve görüşerek evlenme oranı daha yüksek. Eğitim seviyesi zaten düşük olan işportacıların, çocuklarında da bu durum devam ediyor. Üniversite mezunu işportacı çocuğu sadece yüzde 3.
       Genelde apartmanda veya gecekonduda kirada oturan işportacıların apartman sahibi olanların oranı ise yüzde 25. İşportacıların yüzde 75’inin evinde telefon, yüzde 95’inde ise televizyon bulunuyor. Binek aracı olanların oranı ise yüzde 12. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olanların oranı sadece yüzde 10 olarak tespit edilirken, “çok acil olmadıkça doktora gitmeyiz” yanıtını verenler yüzde 67.8
       
       İŞPORTACI GELECEKTEN UMUTSUZ
       Kitapta, daha eğitim çağındayken iş hayatına enformel sektörde tamamıyla yasal koruma ve imkanlardan uzak, oldukça kötü çalışma şartları ile girmek zorunda kalan bu gençlerin toplumsal gelecek için büyük bir kayıp olduğu vurgulanıyor.
       İşportacılar her ne kadar kazançlarından çok da memnuniyetsiz görünmeseler de, daha düşük gelirle sigortalı bir işe geçmeyi tercih ediyorlar. Çocuklarının da aynı işi yapmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 4.
       Herhangi bir meslek derneğine üyelikleri bulunmayan işportacılar, ülkenin geleceği için ise hayli umutsuzlar. “Her şey daha kötü olacak” diyenlerin oranı yüzde 63’e kadar yükseliyor.
       
       ASGARİ ÜCRETLİDEN İYİ
       Kitapta, işportacıların, çoğunlukla bu mesleği sürdürdükleri Eminönü İlçesi ve çevre ilçelerde yerleşmeyi tercih ettikleri vurgulanıyor, ve şöyle deniliyor:
       “Nitekim ankete katılanların yüzde 17,78’i ilçe sınırları içinde ikamet ederken, yüzde 21,11’i Fatih, yüzde 10’a yakını Gaziosmanpaşa, yüzde 5’ler civarındaki kısmı Beyoğlu, Bağcılar ve Bahçelievler gibi nispeten yakın bölgelerde yerleşmiş. Sultanbeyli, Eyüp, Esenler gibi varoş sayılan semtlerden daha az kişinin Eminönü’nde işportacılık yaptığı görülmektedir. Bu da işportacıların ekonomik açıdan sanılanın aksine iyi şartlarda olduğu sonucunu vermektedir. Esasen, çoğu işportacı formel sektörde çalışmaktan bu yüzden kaçınmaktadır. Formel sektördeki asgari ücretin çok daha üzerinde bir kazancı işportacılıkla kazanmak mümkün olabilmektedir. Ancak, İstanbul’daki 32 ilçenin 21’inde yaşayan kişiler, geçimlerini kazanmak için Eminönü’ne işportacılık yapmaya gelmektedir.”Kaynak: arşiv.ntv.com.tr

**********************************************

NOT:

Türkiye'de cadde ve sokaklarda 96 yıldır her gün işportacı ve seyyar satıcıların çoğalmasının tek sorumluları; yıllardır başarısız ve yanlış siyasi ekonopmik politikalarla bu ülkeyi idare etmeye çalışan gelmiş geçmiş tüm siyasi iktidarlkar ve yerel yönetimlerin başarısızlığı ve suçudur..!

Aksini iddia eden varsa; buyursunlar milletimizin gözleri önünde tek tek hatalarını ve başarısızlıklarını yüzlerine haykırarak ispat edelim..!  ( İŞ. KOR. DER )

www.isportacilar.com
Bu haber 472 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İŞPORTACILAR Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 25 15 3 7 49 24 52 +25
2 Trabzonspor 24 14 3 7 55 26 49 +29
3 Galatasaray 25 14 4 7 44 20 49 +24
4 Sivasspor 25 14 4 7 47 28 49 +19
5 Beşiktaş 25 13 8 4 40 32 43 +8
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 40 +18
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 40 +13
8 Göztepe 24 9 8 7 29 28 34 +1
9 Gaziantep FK 25 8 9 8 36 40 32 -4
10 Denizlispor 25 7 11 7 25 34 28 -9
11 Gençlerbirliği 24 7 11 6 32 42 27 -10
12 Antalyaspor 24 6 10 8 27 42 26 -15
13 Yeni Malatyaspor 24 6 11 7 36 35 25 +1
14 Çaykur Rizespor 24 7 13 4 25 40 25 -15
15 Konyaspor 25 4 10 11 20 33 23 -13
16 Kasımpaşa 25 6 14 5 36 50 23 -14
17 MKE Ankaragücü 25 4 13 8 21 44 20 -23
18 Kayserispor 25 4 14 7 26 61 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 26 14 4 8 35 21 50 +14
2 BB Erzurumspor 26 13 6 7 29 19 46 +10
3 Adana Demirspor 26 11 6 9 49 31 42 +18
4 Bursaspor 26 13 7 6 39 33 42 +6
5 Akhisarspor 26 11 7 8 33 29 41 +4
6 Altay 26 10 7 9 32 27 39 +5
7 Fatih Karagümrük 26 10 7 9 35 31 39 +4
8 Ümraniyespor 26 11 9 6 38 36 39 +2
9 Keçiörengücü 26 8 8 10 20 20 34 0
10 Balıkesirspor 26 8 8 10 28 29 34 -1
11 Giresunspor 25 9 9 7 28 32 34 -4
12 Menemenspor 26 9 11 6 29 35 33 -6
13 İstanbulspor 25 7 7 11 36 30 32 +6
14 Altınordu 26 6 11 9 29 38 27 -9
15 Osmanlıspor FK 26 6 13 7 30 40 22 -10
16 Boluspor 26 3 11 12 21 34 21 -13
17 Adanaspor 26 3 13 10 24 39 19 -15
18 Eskişehirspor 26 7 15 4 30 41 16 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 22 1 4 62 10 70 +52
2 Manisa FK 27 18 3 6 77 30 60 +47
3 Sancaktepe FK 27 16 7 4 50 21 52 +29
4 Hekimoğlu Trabzon 26 15 7 4 42 32 49 +10
5 İnegölspor 27 13 9 5 41 30 44 +11
6 Tarsus İdman Yurdu 27 14 12 1 44 37 43 +7
7 Afjet Afyonspor 27 12 11 4 44 30 40 +14
8 Pendikspor 27 11 10 6 39 38 39 +1
9 Sarıyer 27 10 10 7 33 33 37 0
10 Zonguldak Kömürspor 27 9 9 9 34 35 36 -1
11 Çorum FK 27 11 13 3 36 39 36 -3
12 Hacettepe Spor 27 11 14 2 37 47 35 -10
13 Kırklarelispor 26 8 10 8 24 38 32 -14
14 1922 Konyaspor 27 8 13 6 36 44 30 -8
15 Amed Sportif 27 7 13 7 28 44 28 -16
16 Başkent Akademi FK 26 7 15 4 32 41 25 -9
17 Gümüşhanespor 26 7 16 3 31 54 24 -23
18 Şanlıurfaspor 27 0 26 1 8 95 14 -87
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 26 16 4 6 49 23 54 +26
2 24Erzincanspor 27 14 4 9 46 21 51 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 27 13 6 8 39 27 47 +12
4 1928 Bucaspor 27 13 7 7 45 33 46 +12
5 Düzcespor 27 12 6 9 32 18 45 +14
6 Artvin Hopaspor 26 11 4 11 36 19 44 +17
7 Karaköprü Belediyespor 27 10 5 12 25 19 42 +6
8 Çatalcaspor 27 9 5 13 38 27 40 +11
9 Silivrispor 27 8 6 13 35 29 37 +6
10 Sultanbeyli Bld. 26 8 8 10 30 25 34 +5
11 Çankaya FK 27 9 11 7 32 35 34 -3
12 52 Orduspor FK 26 6 6 14 17 18 32 -1
13 Kızılcabölükspor 26 6 8 12 36 36 30 0
14 Yomraspor 26 7 10 9 25 30 30 -5
15 Şile Yıldızspor 27 6 10 11 23 28 29 -5
16 Erzin Spor Kulübü 27 6 11 10 27 33 28 -6
17 Tokatspor 27 1 22 4 15 64 7 -49
18 Manisaspor 27 1 23 3 16 81 0 -65
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/03/2020 Gençlerbirliği vs Antalyaspor
 11/03/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 13/03/2020 Kasımpaşa vs Göztepe
 13/03/2020 MKE Ankaragücü vs Çaykur Rizespor
 14/03/2020 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 14/03/2020 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 14/03/2020 Konyaspor vs Fenerbahçe
 15/03/2020 Kayserispor vs Yeni Malatyaspor
 15/03/2020 Trabzonspor vs Başakşehir FK
 15/03/2020 Trabzonspor - Başakşehir FK Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 15/03/2020 Galatasaray - Beşiktaş Galatasaray ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2020 Boluspor vs Adanaspor
 10/03/2020 Altay vs Hatayspor
 10/03/2020 BB Erzurumspor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2020 Balıkesirspor vs Bursaspor
 11/03/2020 Ümraniyespor vs Menemenspor
 11/03/2020 Giresunspor vs Keçiörengücü
 11/03/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
 11/03/2020 İstanbulspor vs Altınordu
 12/03/2020 Osmanlıspor FK vs Eskişehirspor
 11/03/2020 İstanbulspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
 12/03/2020 Osmanlıspor FK - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Osmanlıspor FK kazanır
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Altay ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Fatih Karagümrük yenilmez
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Fatih Karagümrük ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 15/03/2020 Hatayspor - Ümraniyespor Ümraniyespor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Ümraniyespor yenilmez
 15/03/2020 Adanaspor - Keçiörengücü Adanaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Keçiörengücü yenilmez
 15/03/2020 Menemenspor - İstanbulspor İstanbulspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  İstanbulspor yenilmez
 15/03/2020 Akhisarspor - BB Erzurumspor BB Erzurumspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/03/2020 Ankara Demirspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor vs Eyüpspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor vs Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor vs Kastamonuspor
 15/03/2020 Van Spor vs Sakaryaspor
 15/03/2020 Bodrumspor vs Bandırmaspor
 15/03/2020 Ergene Velimeşe vs Tuzlaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor vs Niğde Anadolu FK
 18/03/2020 Van Spor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/03/2020 Kızılcabölükspor vs 52 Orduspor FK
 15/03/2020 Artvin Hopaspor vs Çankaya FK
 15/03/2020 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 15/03/2020 52 Orduspor FK vs Karaköprü Belediyespor
 15/03/2020 Çatalcaspor vs 24Erzincanspor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor vs Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor vs 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor vs Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. vs Silivrispor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor - Erzin Spor Erzin Spor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kızılcabölükspor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI