Bugun...İŞPORTACILARIN PROFİLİ ORTAYA ÇAKARILDI / EMİNÖNÜ'NDE 2004

Peki işportacılar kimdir, nerede yaşarlar ve hangi şehirlerden gelirler? Eminönü Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan araştırmayla işportacıların profili ortaya konuldu

facebook-paylas
Güncelleme: 07-04-2020 15:20:23 Tarih: 07-04-2020 14:05

İŞPORTACILARIN PROFİLİ ORTAYA ÇAKARILDI / EMİNÖNÜ'NDE 2004

3 Haziran 2004 —

 Peki işportacılar kimdir, nerede yaşarlar ve hangi şehirlerden gelirler? Eminönü Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan araştırmayla işportacıların profili ortaya konuldu.
 

Önceleri “tablalı gedikler”, sonraları seyyar satıcılar diye adlandırılan Eminönü işportacıları, üniversite tarafından incelenerek bilim literatürüne girdi. İnsan trafiğinin yoğun olduğu noktalarda adım başı karşılaştığımız seyyar satıcılar, 5 kişilik bir akademisyen ekip tarafından araştırılarak kitaplaştırıldı. Çalışma, sadece Eminönü’nde sayıları 3 bini bulan işportacıların hayatlarını ekonomik ve sosyal açıdan ele alıyor.
       Eminönü Belediye Başkanlığı’nca yayınlanan “İstanbul’da Enformel Sektör: İşportacılar” adlı kitap, İstanbul Üniversitesi üyeleri, Doç. Dr. Tekin Akgeyik, Yar. Doç. Arif Yavuz, Yar. Doç. H. Yunus Eröz, Dr. Süleyman Özdemir, Araş. Gör. Hasan Şenocak tarafından hazırlandı.
       Eminönü Belediye Başkanı Nevzat Er, kitaba yazdığı sunuş yazısında bu 500 yıllık sorunun sadece Belediye’nin alacağı önlemlerle çözülemeyecek bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, “işportacılık, bugün devletimizin ve üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın el ele vererek çözmeleri gereken sosyal bir yara durumundadır” diyor.
       
       KAYITDIŞI EKONOMİ EN BÜYÜK SEKTÖRÜ: İŞPORTA
       Kitapta, ‘kendi uygun buldukları yerlerde seyyar satıcılık yapan enformel sektör’ olarak tanımlanan işportacılar, sosyolojik ve ekonomik açıdan inceleniyor. Ayrıca bu sektördeki çalışma ilişkileri üzerinde duruluyor.
       İşportacılığın, hiçbir mâli ve sosyal güvenlik yasalarına tâbi olmayan kayıt dışı ekonominin en büyük sektörü olduğunun vurgulandığı kitapta, artan göçle birlikte formel (kayıt içi) alanlarda iş bulamayan geniş kitlelerin, işportacılık biçimindeki enformel (kayıt dışı) çalışmaya yönlendiği anlatılıyor.
       
       TABLALI GEDİKLER’DEN GÜNÜMÜZE
       Kitapta, Osmanlı döneminde “Tablalı Gedikler” olarak adlandırılan işportacıların kayıt dışı ticaretinin, başta Eminönü olmak üzere bütün İstanbul, hatta Türkiye’nin sorunu olduğu vurgulanıyor. Kitapta şöyle deniliyor: “Bugün için enformel sektörün ekonomik boyutları konusunda çeşitli tahminlerde bulunulmaktadır. Sözgelimi, DPT tarafından ücretli/ücretsiz çalışan karşılaştırmasına dayanılarak yapılan hesaplamalara göre kayıt dışı istihdamın büyüklüğü İstanbul’da toplam istihdamın % 40’ına ulaşmaktadır. Bazı araştırmalarda ise yüzde 60’lardan bahsedilmektedir. Bu oranın önemli bir kısmı işportacılık biçiminde görülmektedir.”
       
       İŞPORTACILAR ARASINDA MALATYALILAR AĞIRLIKTA
       Çalışma sırasında toplam 180 işportacı ile yapılan anket sonucunda işportacılığın sadece belli bir bölge insanı tarafından tercih edilen veya yapılmak zorunda kalınan bir uğraş olmadığı ortaya çıkmış. Ankete katılanların ülkenin 46 ayrı şehrinde doğduğu anlaşılırken, bu şehirlerin az gelişmiş bölgelerden olduğu tespit edilmiş.
       
       Doğum yeri %


       Malatya: 17,22
       İstanbul: 7,22
       Kayseri: 6,67
       Adıyaman: 5,56
       Sivas: 4,44
       Tokat: 3,89
       Trabzon: 3,33
       Tunceli: 3,33
       Konya: 3,33
       Diyarbakır: 2,78
       Ağrı: 2,78
       Samsun: 2,22
       Şanlıurfa: 2,22
       
       İstanbul doğumlu işportacıların tercihi elektronik eşyalar ve süs eşyası. Malatya doğumlular ise yüzde 43.8 gibi yüksek bir oranla gıda sektöründe işporta yapıyorlar.
       
       AİLE YAŞAMI ÖN PLANDA
       Araştırmaya göre her üç işportacıdan ikisi 25-44 yaş grubu arasında. Bu da işportacılığın geçici olarak gençler ve yaşlılar (özellikle emekliler) tarafından yapılan bir iş olmadığını teyit ediyor. Bununla birlikte 15-19 yaş gurubuna ait çocuk ve gençlerin sayısı da yüzde 5,5. İşportacılık erkek mesleği olarak biliniyor ve araştırmalar da bunu doğruluyor. Buna göre Eminönü’ndeki işportacıların yüzde 98’i erkek. Evlilerin oranı ise % 66, bekarların oranı ise % 33. Buna göre işportacılar arasında boşanmış kimseye rastlanmıyor. Araştırma sonuçlarına göre işportacıların büyük bir kısmının evli olduğu belirtiliyor ve şöyle deniyor: “Nitekim işportacıların 2/3’ünün evli olduğu ve dolayısıyla bir aile geçindirdiği söylenebilir ki bu da işportacılığın giderek toplum nazarında kabul gören mesleki statü haline dönüştüğünü göstermektedir.”
       
       UZUN YILLARDIR İSTANBUL’DA YAŞIYORLAR
       İşportayı neden tercih ettikleri sorulduğunda ise, “iş bulmak” yanıtını verenlerin oranı yüzde 37.78. Yüksek gelir elde etmek için işportada çalışanların oranı ise % 21. İşporta araştırmasındaki bir diğer çarpıcı sonuç da, sektörde çalışanların uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyor olması. 5 yıldır İstanbul’da yaşanlar arasında işportacılık yapanların oranı sadece yüzde 5. Buna karşın 15 yıldan fazladır İstanbul’da yaşayıp da işportacılıkla uğraşanların orası ise yüzde 53.
       İşportacılar her ne kadar şehrin imkanlarından faydalansalar da büyük oranda memleketleri ile iletişimlerini sürdürüyorlar. Göre dönmeyi düşünenlerin oranı sadece % 32. İstanbul’da yaşamlarını sürdürmek isteyenler ise yüzde 67.
       
       EĞİTİMSİZ AİLE ÇOCUKLARI
       İşportacılık yapanlar yoğun olarak eğitimsiz aile çocuklarından çıkıyor. Buna göre işportacılık yapanların babaları yüzde 17.2 oranında okur yazar bile değil. Sadece okur-yazar olan % 16.1, ilkokul mezunu olanlar ise % 48.9.
       İşportacılarda evlilik biçimi de şaşırtıcı rakamlar ortaya koyuyor. Tahmin edilenin aksine işportacılarda tanışarak ve görüşerek evlenme oranı daha yüksek. Eğitim seviyesi zaten düşük olan işportacıların, çocuklarında da bu durum devam ediyor. Üniversite mezunu işportacı çocuğu sadece yüzde 3.
       Genelde apartmanda veya gecekonduda kirada oturan işportacıların apartman sahibi olanların oranı ise yüzde 25. İşportacıların yüzde 75’inin evinde telefon, yüzde 95’inde ise televizyon bulunuyor. Binek aracı olanların oranı ise yüzde 12. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olanların oranı sadece yüzde 10 olarak tespit edilirken, “çok acil olmadıkça doktora gitmeyiz” yanıtını verenler yüzde 67.8
       
       İŞPORTACI GELECEKTEN UMUTSUZ
       Kitapta, daha eğitim çağındayken iş hayatına enformel sektörde tamamıyla yasal koruma ve imkanlardan uzak, oldukça kötü çalışma şartları ile girmek zorunda kalan bu gençlerin toplumsal gelecek için büyük bir kayıp olduğu vurgulanıyor.
       İşportacılar her ne kadar kazançlarından çok da memnuniyetsiz görünmeseler de, daha düşük gelirle sigortalı bir işe geçmeyi tercih ediyorlar. Çocuklarının da aynı işi yapmasını isteyenlerin oranı ise sadece yüzde 4.
       Herhangi bir meslek derneğine üyelikleri bulunmayan işportacılar, ülkenin geleceği için ise hayli umutsuzlar. “Her şey daha kötü olacak” diyenlerin oranı yüzde 63’e kadar yükseliyor.
       
       ASGARİ ÜCRETLİDEN İYİ
       Kitapta, işportacıların, çoğunlukla bu mesleği sürdürdükleri Eminönü İlçesi ve çevre ilçelerde yerleşmeyi tercih ettikleri vurgulanıyor, ve şöyle deniliyor:
       “Nitekim ankete katılanların yüzde 17,78’i ilçe sınırları içinde ikamet ederken, yüzde 21,11’i Fatih, yüzde 10’a yakını Gaziosmanpaşa, yüzde 5’ler civarındaki kısmı Beyoğlu, Bağcılar ve Bahçelievler gibi nispeten yakın bölgelerde yerleşmiş. Sultanbeyli, Eyüp, Esenler gibi varoş sayılan semtlerden daha az kişinin Eminönü’nde işportacılık yaptığı görülmektedir. Bu da işportacıların ekonomik açıdan sanılanın aksine iyi şartlarda olduğu sonucunu vermektedir. Esasen, çoğu işportacı formel sektörde çalışmaktan bu yüzden kaçınmaktadır. Formel sektördeki asgari ücretin çok daha üzerinde bir kazancı işportacılıkla kazanmak mümkün olabilmektedir. Ancak, İstanbul’daki 32 ilçenin 21’inde yaşayan kişiler, geçimlerini kazanmak için Eminönü’ne işportacılık yapmaya gelmektedir.”Kaynak: arşiv.ntv.com.tr

**********************************************

NOT:

Türkiye'de cadde ve sokaklarda 96 yıldır her gün işportacı ve seyyar satıcıların çoğalmasının tek sorumluları; yıllardır başarısız ve yanlış siyasi ekonopmik politikalarla bu ülkeyi idare etmeye çalışan gelmiş geçmiş tüm siyasi iktidarlkar ve yerel yönetimlerin başarısızlığı ve suçudur..!

Aksini iddia eden varsa; buyursunlar milletimizin gözleri önünde tek tek hatalarını ve başarısızlıklarını yüzlerine haykırarak ispat edelim..!  ( İŞ. KOR. DER )

www.isportacilar.com
Bu haber 557 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER İŞPORTACILAR Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 6 4 0 2 10 5 14 +5
3 Fatih Karagümrük 7 3 2 2 14 8 11 +6
4 Kasımpaşa 7 3 2 2 8 6 11 +2
5 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
6 Çaykur Rizespor 6 2 2 2 9 8 8 +1
7 Gaziantep FK 7 1 1 5 9 10 8 -1
8 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
9 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
10 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Beşiktaş 5 2 2 1 8 9 7 -1
13 Sivasspor 5 2 2 1 5 6 7 -1
14 BB Erzurumspor 6 2 3 1 8 11 7 -3
15 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
16 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
17 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
18 Gençlerbirliği 6 1 3 2 4 7 5 -3
19 Trabzonspor 7 1 4 2 9 14 5 -5
20 Denizlispor 6 1 3 2 5 10 5 -5
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Adanaspor 8 3 2 3 13 9 12 +4
8 Giresunspor 7 3 2 2 11 11 11 0
9 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
10 Bursaspor 8 3 4 1 16 15 10 +1
11 Balıkesirspor 8 3 4 1 8 12 10 -4
12 Akhisarspor 7 2 2 3 6 5 9 +1
13 Ümraniyespor 8 2 4 2 9 15 8 -6
14 Menemenspor 7 1 3 3 6 11 6 -5
15 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Boluspor 8 0 5 3 6 12 3 -6
18 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 8 6 1 1 16 8 19 +8
2 Turgutluspor 8 6 2 0 8 8 18 0
3 Serik Belediyespor 8 4 1 3 12 5 15 +7
4 Kırşehir Belediyespor 8 4 2 2 7 5 14 +2
5 Sakaryaspor 8 3 1 4 10 6 13 +4
6 Tarsus İdman Yurdu 8 3 2 3 14 11 12 +3
7 Etimesgut Belediyespor 8 3 2 3 7 4 12 +3
8 Van Spor 8 3 2 3 5 5 12 0
9 Karacabey Belediyespor 8 3 3 2 8 8 11 0
10 Mamak FK 8 3 3 2 7 10 11 -3
11 Kırklarelispor 8 2 2 4 7 3 10 +4
12 1922 Konyaspor 8 3 4 1 8 5 10 +3
13 Pendikspor 8 3 4 1 11 9 10 +2
14 Elazığspor 8 3 4 1 11 14 10 -3
15 Pazarspor 8 3 4 1 12 17 10 -5
16 Sivas Belediyespor 7 2 2 3 13 9 9 +4
17 Bayburt Özel İdare Spor 7 3 4 0 6 8 9 -2
18 Kastamonuspor 8 1 4 3 8 15 6 -7
19 Bodrumspor 8 1 5 2 9 12 5 -3
20 Kardemir Karabükspor 8 0 7 1 3 20 1 -17
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 6 5 1 0 13 4 15 +9
2 Diyarbekirspor 6 5 1 0 9 3 15 +6
3 Arnavutköy Belediye 6 4 0 2 9 5 14 +4
4 Fatsa Belediyespor 6 4 2 0 8 5 12 +3
5 Çankaya FK 6 4 2 0 8 6 12 +2
6 Belediye Derincespor 6 2 1 3 7 5 9 +2
7 Edirnespor 6 3 3 0 8 9 9 -1
8 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
9 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
10 Kızılcabölükspor 6 2 3 1 9 9 7 0
11 Artvin Hopaspor 6 2 3 1 8 10 7 -2
12 1877 Alemdağspor 6 1 3 2 4 9 5 -5
13 Kemerspor 2003 6 1 4 1 6 10 4 -4
14 Nevşehir Belediyespor 6 1 4 1 4 8 4 -4
15 Payasspor 6 1 4 1 3 7 4 -4
16 Manisaspor 6 0 5 1 4 13 1 -9
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
 01/11/2020 Beşiktaş vs Yeni Malatyaspor
 02/11/2020 Antalyaspor vs Fenerbahçe
 02/11/2020 Hatayspor vs Sivasspor
 06/11/2020 Gaziantep FK vs Beşiktaş
 07/11/2020 Kasımpaşa vs Antalyaspor
 07/11/2020 Alanyaspor vs Trabzonspor
 07/11/2020 BB Erzurumspor vs Göztepe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor vs Akhisarspor
 01/11/2020 Adana Demirspor vs Samsunspor
 06/11/2020 Altay vs Balıkesirspor
 07/11/2020 Bandırmaspor vs Giresunspor
 07/11/2020 Ümraniyespor vs Tuzlaspor
 07/11/2020 Adanaspor vs Menemenspor
 07/11/2020 Ankaraspor vs Bursaspor
 08/11/2020 Eskişehirspor vs Ankara Keçiörengücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/11/2020 Etimesgut Belediyespor vs Turgutluspor
 11/11/2020 Eyüpspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 11/11/2020 Karacabey Belediyespor vs Sivas Belediyespor
 11/11/2020 Kastamonuspor vs Kardemir Karabükspor
 11/11/2020 Kırklarelispor vs Pendikspor
 11/11/2020 Pazarspor vs Kırşehir Belediyespor
 11/11/2020 Sakaryaspor vs Bodrumspor
 11/11/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Elazığspor
 11/11/2020 Van Spor vs Mamak FK
 11/11/2020 1922 Konyaspor vs Serik Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/11/2020 Artvin Hopaspor vs Manisaspor
 01/11/2020 Edirnespor vs Payasspor
 01/11/2020 Fatsa Belediyespor vs Kemerspor 2003
 01/11/2020 Kızılcabölükspor vs Belediye Derincespor
 01/11/2020 Nevşehir Belediyespor vs Arnavutköy Belediye
 01/11/2020 Yeşilyurt Belediyespor vs Diyarbekirspor
 01/11/2020 1877 Alemdağspor vs 1928 Bucaspor
 12/11/2020 Arnavutköy Belediye vs Kızılcabölükspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI